517 - 123 - 639
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Informacje ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.nawadnianietanie.pl,

jest prowadzony jest przez firmę :

"RUNA"  Małgorzata Klimczak-Stęsik,  61-212 Poznań,  Oś.Oświecenia 102/19,  NIP 779-121-67-79  REGON 639588501

Adres do korespondencji:

"RUNA"  05-270 Marki, ul. Bandurskiego 45e,  tel.: 517-123-639,  e-mail: nawadnianietanie@o2.pl

 

2. Regulamin zakupów

- zakup w sklepie internetowym www.nawadnianietanie.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

- zamówienia są przyjmowane przez strony www.nawadnianietanie.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep.

- warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, inne). W tym przypadku konieczna jest ostateczna akceptacja przez klienta wprowadzonych przez sklep zmian.

 

3. Procedura składania i realizacji zamówień

- zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".

- podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

- zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

- ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.nawadnianietanie.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

- sklep internetowy wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

- firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

4. Płatności i odbiór towaru

- klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: zapłata firmie kurierskiej (płatność przy odbiorze) lub przelewem na rachunek bankowy sklepu internetowego www.nawadnianietanie.pl  nr r-ku: 81 8642 1139 2013 3932 5549 0001.  W przypadku płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje po prawidłowej autoryzacji transakcji przez system bankowy. Płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki: należność pobiera doręczyciel przesyłki.

- koszt przesyłki opisany jest przy wyborze towaru.

 

5. Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:

Runa - Małgorzata Klimczak-Stęsik

 ul. Bandurskiego 45e

 05-270 Marki

  2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

 4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki towaru.

 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem:https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 7. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).

 8. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi): 

 •          wymiany towaru na nowy;
 •          naprawy towaru;
 •          obniżenia ceny;
 •          odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 

 •          łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 •          charakter wady – istotna czy nieistotna;
 •          to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 

9. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

 

6. Zwrot towaru - prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.,  Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

 2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

-  oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu)

- drogą mailową na adres: nawadnianietanie@o2.pl

- telefonicznie pod numerem: 517 123 639.

 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego produktu.

 5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

 7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

 8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

 

8. Konto Klienta

1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.

3. Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji usługi utworzenia Konta:

 •          po weryfikacji danych, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o utworzeniu Konta Klienta/Przedsiębiorcy. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 •          wysyłając wiadomość email na adres: nawadnianietanie@o2.pl.   W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 •          kontaktując się telefonicznie pod numerem: 517 123 639,
 •          kontaktując się listownie pod adresem:

Runa - Małgorzata Klimczak-Stęsik

 ul. Bandurskiego 45e

 05-270 Marki

6. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 •  oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
 • drogą mailową na adres: nawdnianietanie@o2.pl,
 • telefonicznie pod numerem: 517 123 639,

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

 • wysyłając wiadomość email na adres: nawadnianietanie@o2.pl. W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,
 • kontaktując się telefonicznie pod numerem: 517 123 639,
 • kontaktując się listownie pod adresem:

Runa - Małgorzata Klimczak-Stęsik

 ul. Bandurskiego 45e

 05-270 Marki

10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

 

8. Postanowienia końcowe

- wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

- składając zamówienie klient akceptuje powyższy regulamin.

- umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym www.nawadnianietanie.pl poprzez przekazanie klientowi Paragonu lub Faktury VAT.

- sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. 

 

9. Polityka prywatności

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep internetowy www.nawadnianietanie.pl, danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

 

Załącznik Nr1 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Runa Małgorzata Klimczak-Stęsik

 

ul. Bandurskiego 45e

 

05-270 Marki

 

 

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących

rzeczy:_____________________________________________________________

 Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

 Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

 Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

 

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

 

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

 

Data: __________________________________________________

 

 

 

Załącznik Nr 2 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Runa Małgorzata Klimczak-Stęsik

ul. Bandurskiego 45e

05-270 Marki

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1.        _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

Więcej opcji
Twoje konto

Newsletter

Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl